Mailing Address

Phòng 503 - 504, khu E1, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

Principal Contact

Tổ thư ký
Phòng 503 - 504, khu E1, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 đường Đặng Văn Ngữ, quận Đống Đa, Hà Nội

Support Contact

Tổ thư ký
Phone: 84-04-37368065
Email: vjph@vpha.org.vn or tapchiytcc@vpha.org.vn