Các sản phẩm thuốc lá mới: ảnh hưởng sức khỏe và bài học kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới

Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Thanh Hương, Hoàng Thế Kỷ, Lê Thị Thu

Tóm tắt


Mục tiêu: Tổng quan tài liệu về các sản phẩm thuốc lá mới và một số ảnh hưởng của các sản phẩm thuốc lá mới đến sức khỏe cộng đồng và bài học quản lý các sản phẩm thuốc lá mới từ một số nước trên thế giới.

Phương pháp: Sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu khoa học từ các nguồn: PubMed, Science Direct, WHO, US CDC, GGTC (Global center for good Govermance in Tobacco control),với các từ khóa: Electronic nicotine device systems (ENDS), E-cigarette, Heated tobacco products, E-cigarette affect health, Heated tobacco products affect health, e-cigar, e-shisha, shisha. Tổng số có 29 tài liệu có nội dung liên quan đến các sản phẩm thuốc lá mới được sử dụng trong bài viết.

Kết quả: Các sản phẩm thuốc lá mới trong đó có thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng đã thể hiện rõ những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe người sử dụng. Đến tháng 10 năm 2019 đã có 42 quốc gia cấm bán thuốc lá điện tử, trong đó có 5 nước tại khu vực ASEAN.

Kết luận: Dựa trên bài học kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá mới ở các nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam cần xây dựng khung hành lang pháp lý chặt chẽ nhằm kiểm soát tối ưu tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, cụ thể là cấm hoàn toàn việc buôn bán, sử dụng thuốc lá điện tử và quản lý thuốc lá làm nóng như thuốc lá truyền thống.


Từ khóa


các sản phẩm thuốc lá mới, thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng, ảnh hưởng sức khỏe, bài học kinh nghiệm.

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


WHO study group on tobacco product regulation. WHO Technical Report Series 945: The Scientific basis of tobacco product regulation. WHO;2015.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Lâm. Tóm lược về các sản phẩm thuốc lá mới và khuyến cáo của WHO. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá mới 15/11/2019 2019.

Aditya Bhalerao, Farzane Sivandzade, Sabrina Rahman Archie, Cucullo L. Public Health Policies on E-Cigarettes. Springer. 2019.

Thúy Hà. Không thể kiểm soát các hóa chất có trong các sản phẩm thuốc lá mới. 2019; http://baochinhphu.vn/Suc-khoe/Khong-the-kiem-soat-cac-hoa-chat-co-trong-thuoc-la-the-he-moi/380053.vgp.

Vaz-Carneiro A, Costa J. [Analysis of the Cochrane Review: Electronic Cigarettes for Smoking Cessation and Reduction. Cochrane Database Syst Rev. 2014,12: CD010216]. Acta medica portuguesa. 2015;28(2):145-147.

Rom O, Pecorelli A, Valacchi G, AZ R. Are E-cigarettes a safe and good alternative to cigarette smoking. New York Academy of Sciences. 2014.

Elias J, Dutra LM, St. Helen G, al e. Revolution or Redux Assessing IQOS through a Precursor Product. Tob Control. 2018;27:s102-110.

Lauren Kass Lempert, Glantz SA. Heated tobacco product regulation under US law and the FCTC. Tob Control. 2018;27:s118-125.

E.Ulyses Dorotheo ENDS and HTPs. novel and emerging products. 2019.

Rockville, M.U.S.D.o.H.a.H.S. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health. The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General. 2014.

Kutlu MG, Gould TJ. Nicotine modulation of fear memories and anxiety: Implications for learning and anxiety disorders. Biochemical pharmacology. 2015;97(4):498-511.

CDC says vaping lung illness cases now top 2,000. CNBC; 2019. https://www.cnbc.com/2019/11/07/cdc-says-vaping-lung-illness-cases-now-top-2000.html.

Outbreak of Lung Injury Associated with the Use of E-Cigarette, or Vaping, Products. 2019; https://www.cdc.gov/tobacco/basic_information/e-cigarettes/severe-lung-disease.html, 2019.

N.Cwalina S, Majmundar A, B.Unger J, L.Barington-Trimis J, Pentz MA. Adolescent menthol cigarette use and risk of nicotine dependence: Findings from the national Population Assessment on Tobacco and Health (PATH) study. Drug Alcohol Depend. 2019;206(1).

Tram Pham, V.A.Williams J, Bhattarai A, K.Dores A, J.Isherwood L, B.Patten S. Electronic cigarette use and mental health: A Canadian population-based study. Journal of Affective Disorders. 2019;260(1):646-652.

M.Berk, L.J.Williams, F.N. Jacka, et al. So depression is an inflammatory disease, but where does the inflammation come from. BMC Medicine. 2013;11:200:11:200.

A. Boyd, Van de Velde, S. Vilagut, et al. Gender differences in mental disorders and suicidality in Europe: results from a large cross-sectional population-based stuydy. Journal of Affective Disorders 2014;173:245-254.

Callahan-Lyon. P. Electronic cigarettes: human health effects. BMJ 2014;23:ii36-ii40.

C.Atuegwu N, F.Perez M, Oncken C, L.Mead E, Maheshwari N, M.Mortensen E. E-cigarette use is associated with a self-reported diagnosis of prediabetes in never cigarette smokers: Results from the behavioral risk factor surveillance system survey. Drug alcohol depend. 2016;138:138(132):e20153983.

Jankowski M, Brozek GM, Lawson J, Skoczynski S, Majek P, Zejda JE. New ideas, old problems? Healed tobacco products – a systematic review. International Journal of occupational medicine and environmental health. 2019;32(5):595-634.

Natalie Kintz, Mengyu Liu, Chih-Ping Chou, et al. Risk factors associated with subsequent initiation of cigarettes and e-cigarettes in adolescence: a structural equation modeling approach. Drug and alcohol dependence. 2019;204.

Alfgeir L.Kristjansson, John P.Allegrante, Jon Sigfusson, Sigfusdottir ID. Do population trends in adolescent electronic cigarette use coincide with changes in prevalence of cigarette smoking? Prev Med Rep. 2019;15:100913.

J.L. Barrington-Trimis, R.Urman, Leventhal AM, et al. E-cigarettes, cigarettes, and the prevalence of adolescent tobacco use. Pediatrics. 2016;138(2).

Fadus MC, Smith TT, Squeglia LM. The rise of e-cigarettes, pod mod devices, and JUUL among youth: Factors influencing use, health implications, and downstream effects. Drug and Alcohol Dependence. 2019;201:85-93.

Worrawan Jirathanapiwat. Các chiêu thức của ngành công nghiệp thuốc lá để mở rộng thị trường Thuốc lá điện tử. Southeast Asia Tobacco Control Alliance 15/11/2019 2019.

Bungon Ritthiphakdee, Global Center for Good Governace in Tobacco Control. Cấm - Thuốc lá điện tử (ENDS): Bài học từ Thái Lan và Singapore. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá mới 15/11/2019 2019.

Global Center for Good Governance in Tobacco Control E-Cigarette; https://www.globaltobaccocontrol.org/ecigarette/domain-classification

laws Tc. Legislation by country Mexico. 2019; https://www.tobaccocontrollaws.org/legislation/country/mexico/summary. Accessed 14/11/2019, 2019.

D. Ngan. Bộ Y tế đề xuất cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, shisha 2019. https://haiquanonline.com.vn/bo-y-te-de-xuat-cam-hoan-toan-thuoc-la-dien-tu-shisha-115322.html.