Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan của học sinh tiểu học tại tỉnh Quảng Ninh, năm 2018

Lê Vân Anh, Phạm Ngân Giang, Đỗ Thị Hạnh Trang

Tóm tắt


Mục tiêu: Mô tả thực trạng nhiễm giun và xác định các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm giun ở học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Giới thiệu: Nhiễm giun truyền qua đất là một loại bệnh nhiệt đới thường gặp gây ảnh hưởng tới 2 tỷ người trên toàn thế giới. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 11/2018– tháng 5/2019 với 300 học sinh tại 10 trường tiểu học thuộc 5 huyện, tỉnh Quảng Ninh, nhằm mô tả tỷ lệ nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm đối tượng này.

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật Kato - Katz tìm trứng giun trong mẫu phân và xác định các yếu tố liên quan bằng bộ câu hỏi tự điền có cấu trúc dành cho học sinh, kết hợp với đánh giá tình trạng nguồn nước, nhà tiêu tại hộ gia đình của trẻ thông qua quan sát tại hộ gia đình có sử dụng bảng kiểm.

Kết quả: Kết quả cho thấy tỷ lệ nhiễm giun chung ở trẻ là 23,3%. Các yếu tố làm tăng nguy cơ nhiễm giun là trẻ có thực hành phòng chống nhiễm giun không tốt (OR = 2,38; 95%CI = 1,13-4,99), có bố mẹ làm nghề nông (OR = 4,74; 95%CI = 1,60 – 14,03), hộ gia đình sử dụng nguồn nước không đảm bảo (OR = 3,74; 95%CI = 1,61-8,73); và không có nhà tiêu hợp vệ sinh (OR = 24,73; 95%CI = 10,32 – 59,23).

Kết luận/khuyến nghị: Tình trạng nhiễm GTQĐ tại tỉnh Quảng Ninh vẫn còn cao, thực trạng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh trên địa bàn thấp. Cần tăng cường nâng cao kiến thức về phòng chống nhiễm GTQĐ cho trẻ và vận động người dân sử dụng nguồn nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.


Từ khóa


giun đất, nhiễm giun truyền qua đất, học sinh tiểu học, Quảng Ninh

Toàn văn:

PDF

##submission.citations##


World Health Organization. Eliminating soil transmitted helminthiases as a public health problem in children 2011-2020. Vol 2010. Geneva: WHO; 2012.

Đại học Y Hà Nội. Ký sinh trùng Y học. 2013.

World Health Organization. Eliminating soil-transmitted Helminthiases as a public health problem in children: progress report 2001–2010 and strategic plan 2011–2020. Geneva: WHO; 2012.

Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – côn trùng TW. Dự án phòng chống giun truyền qua đất trong trường học. Tài liệu tập huấn phòng chống các bệnh giun truyền qua đất trong học đường. 2012.

Viện Sốt rét- Ký sinh trùng – côn trùng TW. Báo cáo thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học tại 21 tỉnh thành. 2016.

Xuan le TT, Rheinlander T, Hoat LN, Dalsgaard A, Konradsen F. Teaching handwashing with soap for schoolchildren in a multi-ethnic population in northern rural Vietnam. Global health action. 2013;6:1-12.

Borgers N, de leeuw E, Hox J. Children as Respondents in Survey Research: Cognitive Development and Response Quality 1. Bull Methodol Sociol. 2000;66.

Natacha Borgers, Joop Hox. Item nonresponse in quesionnare research with children. Journal of Official Statistics. 2001;17:321-335.

Bộ Y tế. Thông tư số 50/2015/TT-BYT về quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt. In: tế BY, ed. Hà Nội: Bộ Y tế; 2015.

Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Lương Tình. Tình hình nhiễm các bệnh giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học tại tỉnh cao nguyên Lâm Đồng. Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – côn trùng TW. 2012.

Viện Sốt rét Ký sinh trùng Quy Nhơn. Hội nghị tổng kết công tác phòng chống bệnh giun sán giai đoạn 2006-2011 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2012-2015. 2012; http://www.impe-qn.org.vn/impe-qn/vn/portal/InfoDetail.jsp?area=58&cat=934&ID=5935. Accessed 19/10, 2019.

Phan thị Thùy Trang. Thực trạng nhiễm giun ở học sinh tiểu học và một số yếu tố liên quan tại thị xã Long Mỹ tỉnh Hậu Giang. Luận văn Thạc sỹ Y tế Công Cộng, Đại học Y tế Công Cộng. 2017.

Hà Minh Thư. Nghiên cứu thực trạng nhiễm giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học huyện Lục Yên. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Yên Bái. 2015

Nguyễn Thị Lệ. Thực trạng nhiễm giun truyền qua đất và một số yếu tố liên quan ở học sinh tiểu học trường Ngô Gia Tự xã Quảng Hiệp huyện Cư'MGar, tỉnh Đắk Lắk. Luận văn Thạc sỹ Y tế Công Cộng, Đại học Y tế Công Cộng. 2015.

Ogbeibu AE, Okaka CE, Oribhabor BJ. Gastrointestinal Helminth Parasites Community of Fish Species in a Niger Delta Tidal Creek, Nigeria %J Journal of Ecosystems. 2014;2014:10.

Phongluxa K, Xayaseng V, Vonghachack Y, Akkhavong K, van Eeuwijk P, Odermatt P. Helminth infection in southern Laos: high prevalence and low awareness. Parasites & vectors. 2013;6(1):328.

Alelign T, Degarege A, Erko B. Soil-Transmitted Helminth Infections and Associated Risk Factors among Schoolchildren in Durbete Town, Northwestern Ethiopia %J Journal of Parasitology Research. 2015;2015:5.

Phạm Minh Huế. Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nhiễm giun truyền qua đất ở trẻ từ 24 đến dưới 60 tháng tuổi tại huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Luận văn Thạc sỹ Y tế Công Cộng, Đại học Y tế Công Cộng. 2016.