Tình trạng dinh dưỡng, tần suất tiêu thụ thực phẩm và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở người cao tuổi dân tộc Khmer tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2020

Nguyễn Thị Nhật Tảo

Tóm tắt


Đặt vấn đề: Suy dinh dưỡng ở người cao tuổi đang là vấn đề rất phổ biến tại các nước đang phát triển. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng ở người cao tuổi, đặc biệt là thói quen tiêu thụ các loại thực phẩm.

Mục tiêu: Xác định tình trạng dinh dưỡng, tần suất tiêu thụ thực phẩm và một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng ở người cao tuổi dân tộc Khmer.

Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 614 đối tượng tại 10/17 xã thuộc huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2020.

Kết quả: Tỷ lệ suy dinh dưỡng phân loại theo công cụ đánh giá dinh dưỡng mini (MNA) là 23,9%; 62,1% có nguy cơ suy dinh dưỡng và 14,0% có tình trạng dinh dưỡng bình thường. Nếu phân loại theo chỉ số khối cơ thể (BMI) thì tỷ lệ suy dinh dưỡng là 27,5%; tỷ lệ thừa cân béo phì là 14,2% và 58,3% có tình trạng dinh dưỡng bình thường. Nhóm thực phẩm có tần suất tiêu thụ cao nhất là nhóm Thịt, cá, trứng, đậu hũ, đậu đỗ. Tình trạng dinh dưỡng có mối liên quan với tần suất tiêu thụ thực phẩm, mức độ hoạt động thể lực thấp và một số đặc tính của đối tượng nghiên cứu.

Kết luận: Kết quả nghiên cứu ghi nhận được tỷ lệ suy dinh dưỡng cao, tần suất tiêu thụ không đồng đều các nhóm thực phẩm và một số yếu tố liên quan. Do đó, cần cải thiện các hành vi liên quan đến lối sống và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý để ngăn ngừa suy dinh dưỡng.


Từ khóa


Tình trạng dinh dưỡng, tần suất tiêu thụ thực phẩm, Trà Vinh.