Issue Title
 
Số 2 Tập 1 (Tháng 11 năm 2004) Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và phòng chống bệnh dịch hạch ở Việt Nam 1975- 2003 (A review report on research findings and plague prevention in Vietnam in the 1975-2003 period) Abstract   PDF
Tuấn Đạt Đặng, Thái Nguyễn
 
Số 16 Tập 7 (Tháng 11 năm 2010) Bệnh lây truyền qua đường tình dục ở gái mại dâm tại Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động Xã hội tỉnh Hòa Bình năm 2009 (Sexually Transmitted Diseases among Commercial Sex Workers in Hoa Binh Provincial Center for Treatment - Education - Social Labor) Abstract   PDF
Bùi Thị Mậu, Lê Thị Kim Ánh
 
Số 40 Tập 13 (Tháng 3 năm 2016) Can thiệp bảo vệ người bệnh khỏi rủi ro về tài chính trong chẩn đoán và điều trị lao: kết quả tổng quan hệ thống và đánh giá sự phù hợp với Việt Nam (Financial protection for patients in diagnosis and treatment for tuberculosis: results from systematic review and evaluation of conformity with Vietnam context) Abstract   PDF
Thu Ha Nguyễn, Quỳnh Anh Nguyễn, Nhật Anh Nguyễn, Xuân Phú Nguyễn
 
Số 27 Tập 10 (Tháng 3 năm 2013) Can thiệp nâng cao tuân thủ quy trình ký thuật tiêm an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện Bắc Thăng Long năm 2012 (Intervention to improve adherence to safe injection procedures among nurses in Bac Thang Long hospital, 2012) Abstract   PDF
Lê Thị Kim Oah, Đỗ Quang Thuần, Bùi Thị Thu Hà
 
Số 30 Tập 11 (Tháng 2 năm 2014) Can thiệp tăng cường kiến thức về chửa ngoài tử cung ở phụ nữ 15-49 tuổi có chồng tại Đại Từ Thái Nguyên (The intervention study to improve knowledge of married women about ectopic pregnancy in Dai Tu district, Thai Nguyen province) Abstract   PDF
Bùi Thị Tú Quyên
 
Số 40 Tập 13 (Tháng 3 năm 2016) Chi phí chương trình tiêm chủng mở rộng tại huyện Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai năm 2014 (Expenditure for EPI program in Bat Xat district and Lao Cai city, Lao Cai province in 2014) Abstract   PDF
Mạnh Vũ Ngô, Văn Minh Hoàng, Đức Mạnh Phạm, Thị Mai An Nguyễn
 
Số 38 Tập 12 (Tháng 12 năm 2015) Chi phí hoạt động của mô hình lồng ghép phòng khám điều trị ARV và Methadone tại thành phố Hồ Chí Minh (Operating costs of the integrated ARV/Methadone clinics in Ho Chi Minh city) Abstract   PDF
Lê Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Thị Thúy Ngà, Tiêu Thị Thu Vân
 
Số 28 Tập 10 (Tháng 6 năm 2013) Chi phí điều trị bệnh nhân HIV/AIDS ngoại trú tại phòng khám Life-gap tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2012 (Treatment costs for HIV/AIDS outpatients at Life-gap opcs in Bach Mai hospital in 2012) Abstract   PDF
Trần Tuấn Cường, Đỗ Mai Hoa, Bùi Đức Dương, Đoàn Thị Thùy Linh
 
Số 16 Tập 7 (Tháng 11 năm 2010) Child injury and school-based prevention methods (Tai nạn thương tích ở trẻ em và biện pháp phòng chống dựa vào nhà trường) Abstract   PDF
Nguyễn Thúy Quỳnh, Lê Vũ Anh, Nguyễn Dục Quang
 
Số 8 Tập 4 (Tháng 8 năm 2007) Chuyển tiếp dinh dưỡng ở Việt Nam (Nutrition transition in Vietnam) Abstract   PDF
Nguyễn Công Khẩn, Hà Huy Khôi
 
Số 1 Tập 1 (Tháng 8 năm 2004) Chính sách y tế công cộng và vai trò của nó trong hệ thống phát triển ngành y tế (Public health policy and roles in health development system) Abstract   PDF
Thế Thự Lê
 
Số 3 Tập 2 (Tháng 5 năm 2005) Chúng ta dùng từ gì cho đúng? (Which right words should we use?) Abstract   PDF
Lê Cự Linh
 
Số 28 Tập 10 (Tháng 6 năm 2013) Chúng ta học được gì từ cuộc đời bác sỹ Alexandre Yersin? (What have we learned from Dr. Alexandre Yersin?) Abstract   PDF
Nguyễn Việt Hùng
 
Số 20 Tập 8 (Tháng 7 năm 2011) Chăm sóc, hỗ trợ và điều trị cho người nhiễm HIV/ AIDS tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh (Care, support and treatment for people living with HIV/AIDS in Tien Du district, Bac Ninh province) Abstract   PDF
Phạm Thị Cầm Giang, Đỗ Mai Hoa
 
Số 8 Tập 4 (Tháng 8 năm 2007) Chương trình đào tạo cư nhân y tế công cộng: Nhận định của cựu sinh viên hai trường Đại học Y Dược tại Việt Nam (Bachelor of public health training program: perspective of alumni from 2 medical and pharmaceutical universities in Vietnam) Abstract   PDF
Nguyễn Thanh Hà, Bùi Thị Tú Quyên, Bùi Thị Thanh Mai, Lê Cự Linh
 
Số 1 Tập 1 (Tháng 8 năm 2004) Chấn thương: Một số kết quả sơ bộ từ cuộc điều tra chấn thương quốc gia đầu tiên tại Việt Nam (Injury: Primary findings from the first national injury survey in Vietnam) Abstract   PDF
Vũ Anh Lê, Cự Linh Lê, Việt Cường Phạm
 
Số 2 Tập 1 (Tháng 11 năm 2004) Chức năng và nhiệm vụ của y tế công cộng (Functions and missions of Public Health) Abstract   PDF
Vũ Anh Lê
 
Số 17 Tập 8 (Tháng 1 năm 2011) CÁN BỘ CHUYÊN MÔN Y TẾ CỦA THẾ KỶ MỚI: Cải cách giáo dục nhằm tăng cường hệ thống y tế trong một thế giới tương hỗ lẫn nhau Abstract   PDF
Julio Frenk, Lincoln Chen, Zulfiqar A Bhutta, Jordan Cohen, Nigel Crisp, Timothy Evans, Harvey Fineberg, Patricia Garcia, Yang Ke, Patrick Kelley, Barry Kistnasamy, Afaf Meleis, David Naylor, Ariel Pablos-Mendez, Srinath Reddy, Susan Scrimshaw, Jaime Sepulveda, David Serwadda, Huda Zurayk
 
Số 28 Tập 10 (Tháng 6 năm 2013) Các chỉ số liên quan tới dinh dưỡng của bệnh nhân theo tình trạng dinh dưỡng tại Bệnh viện tỉnh Hải Dương (Differences of at risk indicators of malnutrition among patients by SGA groups at Hai Duong provincial General hospital) Abstract   PDF
Nguyễn Đỗ Huy
 
Số 18+19 Tập 8 (Tháng 4 năm 2011) Các bệnh truyền nhiễm đang nổi ở Đông Nam Á: THÁCH THỨC CỦA KHU VỰC TRONG KIỂM SOÁT BỆNH DỊCH Abstract   PDF
Richard J Coker, Benjamin M Hunter, James W Rudge, Marco Liverani, Piya Hanvoravongchai
 
Số 39 Tập 13 (Tháng 1 năm 2016) Các khó khăn trong việc triển khai chính sách y tế có liên quan đến giảm nghèo bền vững cho người dân tại Điện Biên, Kontum và Quảng Trị năm 2014 (Difficulties in the implementation of health policies related to the sustainable poverty reduction for people in Dien Bien, Kon Tum and Quang Tri in 2014) Abstract   PDF
Lê Thị Kim Ánh, Lê Bích Ngọc, Trần Thị Đức Hạnh
 
Số 14 Tập 10 (Tháng 3 năm 2010) Các nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng phục vụ khám chữa bệnh phụ sản tại Trung tâm y tế thành phố Nha Trang (Identifying factors that affect patients' satisfaction about quality of gyneco-obstetrical treatment service at Nha Trang City Medical Center) Abstract   PDF
Nguyễn Huỳnh Thái Tâm, Nguyễn Thị Hiển
 
Số 35 Tập 12 (Tháng 3 năm 2015) Các rào cản trong thực hiện thông tư 16/2009/BYT về sàng lọc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại Việt Nam (Barriers in implementation of circular no.16/2009/BYT on screening and health care support for vivtims of domestic violence in Vietnam) Abstract   PDF
Lê Minh Thi, Nguyễn Phương Mai
 
Số 30 Tập 11 (Tháng 2 năm 2014) Các yếu tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ phục hồi chức năng của người khuyết tật (Factors related to access rehabilitation services of people with disabilities) Abstract   PDF
Nguyễn Thị Minh Thủy
 
Số 29 Tập 10 (Tháng 9 năm 2013) Các yếu tố nguy cơ của chửa ngoài tử cung (The risk factors of ectopic pregnancy) Abstract   PDF
Bùi Thị Tú Quyên, Lê Cự Linh
 
1 - 25 of 353 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>